Anello a fascia in argento

AN-03-arg-YAYOI

Anello a fascia in argento